جشن اسباب بازی

 

این جشن در پیش دبستان برگزار گردید.

نو آموزان عزیز با شور و حرارت زیاد در این جشن شرکت کردند.

فهرست