مدیریت پیش دبستان پسرانه تهران

مدیریت مقطع

جناب آقای حسن قائمی

سوابق علمی و کاری

 متولد: سال 1329
رشته تحصیلی: فوق لیسانس جامعه شناسی 

مشاغل دولتی

 • معلم روستا به مدت 2 سال
 • شاغل در حوزه های ستادی، کارشناس،رئیس اداره و معاون مدیر کل

  مشاغل غیر دولتی

 • پژوهشگر معاونت اجتماعی در شهرداری تهران
 • مدیر مرکز کودکان آسیب دیده اجتماعی(کودکان کار و خیابانی)
 • معاون دبستان پسرانه شهدای موتلفه اسلامی
 • مدیر دبستان پسرانه دوره اول و پیش دبستان شهدای موتلفه اسلامی
 • مدیر تحلیل های آماری موسسه شهدای موتلفه اسلامی

  فعالیت های پژوهشی

 • شرکت در 18 مورد پژوهشی در واحد مطالعاتی شهرداری تهران
 • پژوهشگر برتر منطقه 12 در ارتباط با پژوهشی پیرامون ” چگونگی حل مشکلات روحی روانی یکی از دانش آموزان”
 • پژوهش تحت عنوان “تشکیل شوراهای دانش آموزی بمنزله آموزش کسب مهارت های زندگی و رابطه آن با، سرمایه های اجتماعی”
فهرست